logo_tsf

Normativa

Des del inici, a Tècnics de Seguretat i Foc sempre em apostat per oferir als nostres clients productes e instal·lacions de seguretat que compleixin amb el màxim rigor, cadascuna de les normatives i certificacions existents.

De manera organitzada i estructurada l’equip d’enginyeria de Tècnics de Seguretat i Foc realitza i vetlla, cadascun dels projectes que portem a terme, per què es compleixi amb totes les normatives i el control de les certificacions que afecten a bens, persones o dades.

“Complir amb les normatives és una obligació de tots”

Certificats AENOR
Normes UNE
RD 513/2017, de 22 de maig, Reglament d’instal·lació de protecció d’equips contra incendi
RD 23/1992, 30 de juliol, de Seguretat Privada, ORD/INT/316, 28 FEBRER 2011, sistemas de alarmas
CTE (codi tècnic de l’edificació)
LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Reglament (UE) 2016/679 de 26 d’abril de 2016 (GDPR)